Tjenester

AudioPlus Norge og tilhørende audiografklinikker på Støren og i Trondheim, tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor hørselsrehabilitering og forebyggende hørselstiltak. Våre audiografer har bred hørselsfaglig kompetanse, samt klinisk erfaring fra både offentlig og private helseforetak. Audiografene kan bistå med å skreddersy tjenester og produkter som er tilpasset din livssituasjon.