Tinnitus

Dersom du opplever å ha fått tinnitus, som er framtredende stort sett hele tiden, er det viktig å få hjelp og få en god avklaring på hva årsakssammenheng kan være. Gjennom en tidlig avklaring og ufarliggjøring er sjansen større for å unngå kronisk tinnitusplage, samt at det er lettere å iverksette tiltak for å redusere tinnitusopplevelsen. Vi kan ikke garantere at du blir kvitt sin tinnitus, men gjennom god utredning, kartlegging, tiltak, oppfølging og egeninnsats, har vi som mål å redusere aktuelle tinnitusplager helt eller delvis. Noen aktuelle produkter som kan være verdt å prøve ut er: 

  • Høreapparater med eller uten tinnitusmasker/lydgenerator
  • Høreapparater med Tinnitus Notch Therapy
  • Lydgenerator og lydpute til bruk på natt.