Rehabiliteringskontrakt

Ordinærpris 3.750,00 kr

I forbindelse med utprøvning av nye høreapparater, er det ofte behov for å bruke tid på både kartlegging, livssituasjon, tilpasning, etterjustering, tilvenning, informasjon, kommunikasjon, opplæring, samt tildeling av tilbehør og serviceprodukter. Hos AudioPlus Norge AS, tilbyr vi derfor en rehabilieringskontrakt på minimum 4 konsultasjoner, hvor det også er mulighet for å prøve flere typer høreapparater før du bestemmer deg. Vi bistår deg med hele prosessen fra du har gjennomført nødvendige hørselstester, via ØNH-undersøkelse, til avsluttende høreapparatkontroll og signering av NAV-søknad. Dermed er du i større grad sikret et godt resultat og godt utbytte av dine høreapparater, samt videre oppfølging i etterkant.

Ved bestilling av tjenesten, tar vi kontakt via telefon med forslag på tidspunkt for konsultasjon. 

Tjenesten dekkes ikke via Helfo eller NAV, da det foreløpig ikke eksisterer refusjonsrett på audiograftjenester hos private audiografer i Norge.

For mer info: www.audioplus.no