Høreapparater

Vi tilbyr og skreddersyr topp moderne høreapparatløsning etter dine behov og livssituasjon.  Hørselstester kan utføres hos oss, før vi gjennomfører en kartlegging med tanke på utvelgelse, tilpasning og utprøvning av høreapparater. 

AudioPlus Norge med tilhørende selvstendige audiografklinikker er helprivat, som betyr at du velger å betale både for tjenester og produkter. Vi har kort ventetid og oppdatert kompetanse på de nyeste produktene som finnes. Konsultasjon hos fastlege og ØNH-lege i forkant av høreapparattilpasningen er dermed ikke nødvendig. Dette er en utmerket løsning for deg som ønsker rask hjelp

Ønsker du å få dekket høreapparater via NAV? Anbefaler deg da å ta kontakt med din fastlege som kan henvise deg videre til nærmeste avtalespesialist eller offentlig høresentral. Ventetid på mellom 4-12 mnd må påregnes. 

Privatkjøp kan være aktuelt for deg som ønsker:

  • Fornying av dine høreapparater før du får innvilget nye etter gjeldende regelverk gjennom NAV.
  • I forbindelse med tap av høreapparater.
  • Du ønsker ikke, eller har ikke mulighet til å stå i lang ventekø for å få høreapparater hos avtalespesialist som har ansatt egen audiograf.

Pris på våre høreapparatprodukter vil kunne variere fra produkt til produkt. Vi presenterer et lite, men variert utvalg av det som finnes av høreapparater. Vi kan også skaffe typer som ikke er oppgitt her på webshopen, dersom det er ønskelig. Alle salgspriser er pr høreapparat, Konsultasjoner og tilbehør kommer i tillegg.