Lydgeneratorer

Høreapparat med lydgenerator

Dette er høreapparater hvor man kan legge til egne "program" med forskjellige lyder som kan virke avslappende og ta vekk fokuset fra tinnitusen.

For de fleste tinnitusplagede hjelper det som oftest like mye med vanlig høreapparatforsterkning. Høreapparatet innstilles etter hørselen til den enkelte og man vil oppleve at hørapparatet  "legger til" lyder fra omgivelsene. Du hører lydene rundt deg bedre, og dermed får du ikke så stort fokus på tinnitusen.

Med et høreapparat med lydgenerator kan man veksle mellom vanlig- og lydprogram etter behov. Finnes både som BTE, RITE og ITE.

Lydgenerator til bruk på natt sammen med lydpute

Mange som opplever tinnitus får også utfordringer med innsovning og at de våkner av tinnituslyden på natt. Dersom dette er en utfordring, anbefales det å prøve en lydgenerator som spiller av ulike naturlyder via en lydpute på natt. Dermed vil fokuset på tinnitusen bli mindre og det blir lettere å få et godt søvnmønster.