Støykartlegging og tiltak

Ordinærpris 1.250,00 kr

Støyskade og larmpåvirkning er en av de vanligste yrkesskadene som blir innrapporter til Arbeidstilsynet, både i Norge og Europa forøvrig. Støypåvirkning kan gi både korte og langvarige skadevirkninger som påvirker livskvalitet til den som blir utsatt for dette. Mange bransjer innenfor f,eks bygg, anlegg og industri er flink til å tilrettelegge med verneutstyr for å redusere støypåvirkningen, mens andre sektorer innenfor barnhage, callsenter, utelivsbransje med flere ennå ikke har gode rutiner og tiltak for å redusere støyeksponeringen. 

AudioPlus Norge har kompetansen, og kan blant annet gjennomføre støykartlegging og utarbeide kartlegging og - tiltaksrapport, for å redusere støy og larmpåvirkning. 

Oppgitt pris er pr utførte time.