ITE

Dette er høreapparater hvor alt av teknikk er støpt inn i et skall som plasseres i ørekanalen. De spesiallages ofte etter avstøp av brukerens øre, og finnes i flere størrelser og varianter (ITE, ITC, MC, CIC, IIC) avhengig av størrelse på øre og øregang, samt grad av hørselstap. Det finnes også noen ITE-løsninger hvor avstøpning ikke er nødvendig.

ITE-apparater kan brukes på mildt til moderat/stort hørselstap

Den som har god hørsel i bassområdet vil imidlertid sjelden akseptere lyden i et slikt høreapparat da det vil føles "innestengt". Dette er fordi man ikke får brukt sin naturlige basshørsel som med en åpen løsning (tynnslange eller RITE).

Denne typen høreapparat krever bytte av voksfilter. Filteret er veldig lite og det er en fordel å være stødig på hånden og ha godt syn (eller gode synshjelpemidler) for å greie dette. Det er imidlertid veldig forskjellig hvor ofte man må bytte slike filter, alt fra daglig til aldri (avhengig av voksproduksjon).