Tinnitushabituering

Ordinærpris 4.500,00 kr

Dersom du opplever å ha fått tinnitus, som er framtredende stort sett hele tiden, er det viktig å få hjelp og få en god avklaring på hva årsakssammenheng kan være. Gjennom en tidlig avklaring og ufarliggjøring er sjansen større for å unngå kronisk tinnitusplage, samt at det er lettere å iverksette tiltak for å redusere tinnitusopplevelsen.

Vi har opprettet et individuelt rehabiliteringstilbud med ulike tiltak for mennesker som har framtredende tinnitus. Vi kan ikke garantere at du blir kvitt sin tinnitus, men gjennom god utredning, kartlegging, tiltak, oppfølging og egeninnsats, har vi som mål å redusere aktuelle tinnitusplager helt eller delvis. Noen aktuelle tiltak vil være:

  • Tilpasning av høreapparater med eller uten tinnitusmasker
  • Tilpasning av høreapparater med Tinnitus Notch Therapy
  • Tilpasning av lydpute til bruk på natt.
  • Innlæring av avspenningsteknikker
  • Ufarliggjøring av tinnituslyden
  • Presentasjon av Nevrofysiologisk forklaringsmodell for tinnitus og lydallergi
  • Henvisning til andre spesialister ved behov

Ved bestilling av tjenesten, tar vi kontakt via telefon med forslag på tidspunkt for konsultasjon. 

Tjenesten dekkes ikke via Helfo eller NAV, da det foreløpig ikke eksisterer refusjonsrett på audiograftjenester hos private audiografer i Norge.

For mer info: www.audioplus.no