Høreapparatkontroll/justering

Ordinærpris 650,00 kr

Høreapparater tilpasses digitalt med utgangspunkt i gjennomført hørselsprøve. I startfasen av utprøvning av høreapparater, anbefales det at forsterkning i høreapparater stilles noe lavere enn ønsket sluttinnstilling, da det kan ta litt tid for hjernen å venne seg til lydforsterkning og lyder den ikke har hørt på lang tid. Etterhvert vil det bli behov for å etterjustere forsterkning i høreapparatene, slik at de er optimalt innstilt etter ditt hørselstap når hjernen har vendt seg til å høre alle type lyder igjen. Etterjusteringer også nødvendig dersom hørselsevnen endrer seg over tid. Det skal være merkbar forskjell mellom det å bruke høreapparater og det å ikke ha dem på. I dag finnes det mange justeringsmuligheter på høreapparater. Blant annet skal det være mulig å framheve talesignal foran støy. 

Ved bestilling av tjenesten, tar vi kontakt via telefon med forslag på tidspunkt. 

Tjenesten dekkes ikke via Helfo eller NAV, da det foreløpig ikke eksisterer refusjonsrett på audiograftjenester hos private audiografer i Norge.

For mer info: www.audioplus.no