Høreapparatservice/reparasjon

Ordinærpris 450,00 kr

Ved bruk av høreapparater, er det ofte behov for service og vedlikehold av høreapparater, slanger og øreplugger, for at høreapparatene skal fungere tilfredsstillende og gi ønsket lydbilde. Kondens, svette, ørevoks, støv med mer kan gjøre sitt til at mikrofoner, høyttalere, øreplugger, filter og slanger ikke fungerer slik de skal, og dermed blir det dårlig eller ingen merkbar forsterkning i høreapparatene.

Vi har nødvendig utstyr og deler til å utføre ønsket service, vedlikehold eller reparasjoner slik at høreapparatene på nytt fungerer slik de skal. Dersom det er en indre feil i høreapparatene, sender vi dem inn til hovedleverandør for reparasjon. 

Ved bestilling av tjenesten, tar vi kontakt via telefon med forslag på tidspunkt for konsultasjon. 

Tjenesten dekkes ikke via Helfo eller NAV, da det foreløpig ikke eksisterer refusjonsrett på audiograftjenester hos private audiografer i Norge. Ved innsendelse av høreapparater til hovedleverandør, dekkes selve reparasjonen av NAV. 

For mer info: https://audioplus.no/