Teleaudiologi - Raskere vei til audiologisk support hos audiograf

Ordinærpris 550,00 kr

Har du spørsmål angående din hørsel eller dine høreapparater? Opplever du dårlig  nytteverdi av dine høreapparater? Trenger du nye høreapparater? Vi tilbyr nå teleaudiologi via videokonsultasjon. Gjennom videokonsultasjon  og vår teleaudiologi får du:

- Den gode samtalen og informasjon om det å høre dårlig.

- Rådgivning og opplæring i bruk og vedlikehold av høreapparater

 

- Nedlastning av tilhørende mobilapp og tilkobling til dine høreapparater

- Fjernjustering og tilpasning av nyere høreapparatmodeller og tilbehør fra:

Phonak, Sivantos, Starkey, GN Resound, Oticon og Widex.

Spesielle situasjoner, som Corona-krisen, kan medføre at du ikke får tilgang på nødvendig audiografkompetanse på grunn av stengt hørselsklinikk. Ved mange hørselsklinikker er det nå lang ventetid for å komme inn til audiograf. Kanskje har du ikke mulighet til å bevege deg fysisk utendørs, og/eller at du har lang reisevei til nærmeste hørselsklinikk? Kanskje trenger du nye høreapparater før det er gått 6 år siden forrige tildeling via NAV?

Det å høre dårlig er slitsomt, og gir nedsatt livskvalitet da du ikke får til å kommunisere godt med familie, venner og andre mennesker. 

Våre audiografer kan bistå deg med å få bedre hørsel via dine høreapparater, gjennom bruk av Whereby Videokonsultasjon. Vi kan også bistå med råd i forhold til video-oppkobling og teleaudiologi. Gjennom deling av automatisk digital skrivetolk kan du også lese hva audiografen sier dersom det er vanskelig høre hva audiografen sier under videokonsultasjonen. 

Pris settes utfra tidsbruk og hva som gjennomføres i konsultasjonen:

30 min: 550;

60 min: 1100; 

Betaling gjøres via: Vipps eller via tilsendt faktura.

Ved å sende en e-post til jorid.lokken@audioplus.no eller via vårt kontaktskjema,  finner vi en tid som passer deg. Vi kan bistå høreapparatbrukere i hele Norge.