Cerusstopfilter/NanoCare filter

Ordinærpris 75,00 kr Salgspris 50,00 kr
Cerustop filter benyttes i hovedsak på ITE-høreapparater for å beskytte mot at ørevoks hindrer lydforsterkning ut av høreapparatet. Cerustop benyttes også av og til på RITE-slanger på BTE-høreapparater.