Bruksanvisning til servicebag

Ordinærpris 50,00 kr

Bruksanvisning for servicebag inneholder beskrivelse på ulike måter å rense og vedlikeholde høreapparater, samt oversikt over anbefalt serviceutstyr.