Batteritester

Ordinærpris 50,00 kr

En batteritester kan du bruke til å teste om dine batterier har igjen strøm eller ikke. Legg batteriet med +-siden opp, og skyv den i pilretning.