Hørselstest

Ordinærpris 550,00 kr

Vi utfører ulike typer hørselstester i form av luft, ben og taletest, samt ubehagstest og tympaniometri. Aktuelle hørselstester er med på å bekrefte om du har normal hørselsevne eller ikke, og hørselstestene gir også en bekreftelse på hvor evt. hørselstapet ligger i hørselsorganet. Aktuelle hørselstester danner grunnlag for tilpasning av høreapparater og/eller andre hørselstekniske hjelpemidler.

Ved bestilling av tjenesten, tar vi kontakt via telefon med forslag på tidspunkt for konsultasjon.  

Tjenesten dekkes ikke via Helfo eller NAV, da det foreløpig ikke eksisterer refusjonsrett på audiograftjenester hos private audiografer i Norge.

For mer info: www.audioplus.no