Otoskop med otoskoptuber

Ordinærpris 950,00 kr

Otoskop benyttes for å lyse inn i øregang for å se om det evt. foreligger ørevoks.

Benyttes i hovedsak av autorisert helsepersonell.